Centar Za Stratešku Analizu

Dogadjaji

news

Konferencija "Dan Amerike"

Dana 7. septembra u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održana je konferencija "Dani Amerike" u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Konferenciju su otvorili Predsednik Narodne Skupštine dr Vladimir Orlić, ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil, ambasador Srbije u SAD Marko Đurić i osnivač KSAP prof. dr Vladimir Marinković.   Darko Obradović, programski direktor Centra za strateške analize, učestvovao je na panelu Energija 4.0. Obradović je tom prilikom naveo da energetska zavisnost od Ruske Federacije utiče na međunarodnu prilagodljivost Srbije. Snabdevanje energijom i kritičnim sirovinama više se ne može posmatrati van geostrateškog konteksta. Projekat podzemnog rudnika Jadar predstavlja stratešku priliku za Srbiju. U svetu se dešavaju tektonske promene, EU ne želi da zavisi od onih zemalja koje mogu da koriste energiju i kritične sirovine u svrhu političke, ekonomske i bezbednosne prinude. Litijum je strateška prilika za Srbiju jer predstavlja globalni lanac snabdevanja koji je politički, vojno, ekonomski, ekološki i geografski bezbedan. Od izbora partnera zavisi i primena tehnoloških i ekoloških standarda. Pristup tržištu EU direktno je vezan za visok nivo usklađenosti sa standardima zaštite životne sredine. Obradović je istakao da Evropski savez za baterije (EBA) obavezuje proizvođače da poštuju visoke standarde prilikom proizvodnje baterija, što suštinski znači da nije isto da li je kompanija zapadna ili kineska. U slučaju kineske kompanije, neće biti spoljnog pritiska da se ispoštuju standardi koje zahteva EU.

news

Konferencija KONCEPTUALNI MODELI SPOLJNE POLITIKE SRBIJE

Na konferenciji pod "Konceptualni modeli spoljne politike Srbije", organizovanoj od udruženja "Trobojka", govorio je Darko Obradović ispred Centra za stratešku analizu. Ostali učesnici bili su ispred "Trobojke" Milutin Ilić i Vladan Glišić i pukovnik u penziji Sreten Ergić ispred Srpsko-ruskog centra "Majak".  Konferencija je imala za cilj da se iznesu argumenti u pogledu trenutne i budući konceptualizacije spoljne politike Srbije u formi izlaganja učesnika. Darko Obradović je izneo mišljenje o ne održivosti četiri stuba spoljne politike Srbije. Spoljna politika treba da se oslonii na evroatlantski do punopravnog članstva, dok se odnosi sa Rusijom i NR Kinom trebaju zasnivati na modelima saradnje po uzoru na druge države EU.  Obradović je istakao  da je Evroatlantska zajednica  garant geopolitičkog opstanka u danasnjem vremenu! Bezbednosni ambijent se promenio, neutralnost više ne postoji a Srbiji niko nije priznao neutralnost. Šta nas uče istorijske lekcije? Srbija nikada nije pobeđivala kao neutralna i zahvaljujući naučenim lekcijama, nacionalnim udesima ne bi trebalo da bude sumnje. Srbija mora biti član NATO i EU. Države čiji je suverenitet dovođen u pitanje poput Srbije, ali i Rumunije, Grčke, Slovačke ne bi trebalo da imaju nedoumicu na koji način da izbegnu da budu čip za potkusurivanje na geopolitičkoj vetrometini. Upravo zbog toga su se druge države pridružile NATO-u. Ko god se poziva na iskustvo onda zna šta je pogrešno a šta nije i zato treba učiniti sve da se izbegnu istorijske greške. Evropa se gušila u krvavim ratovima i dva svetska rata do formiranja NATO-a. Do jučerašnji ljuti protivnici postali su uzajamni garanti u okviru sistema kolektivne odbrane i kooperativne bezbednosti.  

news

Održana konferencija Geopolitička pozicija Srbije 2023

U Beogradu održana konferencija „Geopolitička pozicija Srbije“ koju je organizovao Centar za stratešku analizu. Konferencija je organizovana sa ciljem pokretanja javne rasprave i sveobuhvatne analize faktora koji utiču na međunarodno pozicioniranje Srbije. Konferencija je obuhvatila tri panela, perspektive evro-atlantskih integracija Srbije, hibridne pretnje po nacionalnu bezbednost Srbije i uloga NR Kine u savremenim geopolitičkim realnostima. Skup je svečano otvorio državni sekretar u Ministarstvu Odbrane Nemanja Starović, koji je tom prilikom istakao važnost održavanja ovakvih konferencija u cilju pokretanja javne rasprave na temu spoljnopolitičke orijentacije Srbije. Ponovio je stav Vlade Srbije da će Srbija pristupiti formiranju strategije spoljne politike u cilju ostvarivanja i zaštite nacionalnog interesa i vrednosti svih građana. Te ponovio da Srbija neće stvarati neprijatelje od država na koje je upućena i da ne može da promeni svoju geografiju, za razliku od svetskog proseka u pogledu međunarodnih granica koji iznosi 3 države, Srbija se graniči čak sa 8 država i nalazi se u Evropi. Programski direktor Centra za stratešku analizu, Darko Obradović istakao je da se svet menja da je potrebno redefinisati strategiju spoljne politike koja se zasniva na četiri stuba. Razloge za to vidi u činjenici koje su bitno uticale na  spoljnopolitičko pozicioniranje iz razloga agresije Rusije na Ukrajinu te da je potrebno postaviti nacionalni interes na način da se ne ukrsti sa projekcijom moći drugih velikih sila. U prvom redu interesi oslonjeni na NR Kinu i Rusiju pre ili kasnije će dovesti do uzajamnog isključivanja u odnosu na članstvo u EU i saradnju sa EU i Amerikom. Moderator konferencije je bila Biljana Šahrimanjan Obradovic. Učesnici konferencije su konstatovali da Srbija nikada nije bila neutralna i da je geografija srpska sudbina, te u skladu sa strateškim ciljem – članstvo u EU treba i postaviti novu strategiju spoljne politike uz relaksiranje rizika koji dolaze od globalne konfrontacije. Zaključci:Srbiji ne treba 4 stuba spoljne politike vec jedan Evroatlantski stubNacionalni interesi ne treba da se ukrste sa vektorima moći velikih silaHibridna dejstva okreću gradjane Srbije protiv Evropske UnijeEU treba da se vrati svom najuspešnijem mehanizmu - geopolitickom proširenjuRuska agresija na Ukrajinu predstavlja veliki izazov za SrbijuNR Kina je i šansa i pretnjaPoslovsnje sa kinom se kosi sa mnogim standardima    

news

konferencija "Uloga javne diplomatije u odnosima Srbije i NATO"

Konferencija na temu odnosa Srbije i NATO-a  Konferencija na temu odnosa Srbije i NATO-a pod nazivom "Uloga javne diplomatije u odnosima Srbije i NATO" održana je 20.02.2023. godine u Narodnoj Skupštini Republike Srbije. Konferencija je okupila predstavnika omladinskih udruženja, studente, akademsku i ekspertsku zajednicu kao i aktiviste nevladnih organizacija. Događaj je realizovan u okviru projekta pod nazivom "Uloga javne diplomatije u odnosima Srbije i NATO" koji je podržan od strane odseka za javnu diplomatiju NATO-a. Publikaciju pod nazivom "Jedan partner jedan plan" dostupna je na linku      Učesnici radionice mogli su da se upoznaju sa prirodom odnosa Srbije i NATO, dostignutim nivoom saradnje i perspektivama, da dobiju odgovore na pitanje saradnje koje se zasniva po principu "jedan partner jedan plan". Govornici na konferenciji bili su : Dragan Šormaz, predsednik EACS pukovnik Kori Šej, vojni ataše ambasade SAD potpukovnik Ruslan Hristov, vojni ataše ambasade Bugarske Saša Kocić, načelnik odseka za NATO i Partnerstvo za mir Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije Marko Matić, Centar za odgovorne medije Darko Obradović, Centar za stratešku analizu