Pravo i njen odnos prema autonomnim sistemima

Do sada je bilo lako regulisati rad mašina jer one nikada nisu donosile odluku već su radile ono što im

čovek kaže, a to su radile na tačno određen način, ovako kako su konstruisane da rade. Zato je bilo lako

jer je šteta koju nanose mašine uvek bila vezivana za ljude i ljudi su bili kažnjavani za štetu koju nanose

mašine jer mašine ne mogu da razmišljaju već ljudi koji upravljaju mašinama razmišljaju da nekome ne

naprave štetu. Sada se javlja novo polje poznatije kao veštačka inteligencija koje omogućava mašinama

da same donose zaključke i reaguju u skladu sa tim zaključkom. Ono što razlikuje veštačku inteligenciju od

ostatka tehnike je sledeće: svi sistemi uvek daju isti odgovoro u odnosu na postavljen zadatak i njihov rad

je kontrolabilan od strane čoveka a odgovor koji daju je deterministički određen, veštačka inteligencija

funkcioniše na takav način da njeno proces donošenja odluka nije intiutivan čoveku i shodno tome nije ni

kontrolabilan, a rezultat koji daje je stohastički određen.

Pročitaj ceo tekst u PDF formatu