Konferencija "Dan Amerike"

news

Dana 7. septembra u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održana je konferencija "Dani Amerike" u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Konferenciju su otvorili Predsednik Narodne Skupštine dr Vladimir Orlić, ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil, ambasador Srbije u SAD Marko Đurić i osnivač KSAP prof. dr Vladimir Marinković.

 

Darko Obradović, programski direktor Centra za strateške analize, učestvovao je na panelu Energija 4.0. Obradović je tom prilikom naveo da energetska zavisnost od Ruske Federacije utiče na međunarodnu prilagodljivost Srbije. Snabdevanje energijom i kritičnim sirovinama više se ne može posmatrati van geostrateškog konteksta. Projekat podzemnog rudnika Jadar predstavlja stratešku priliku za Srbiju. U svetu se dešavaju tektonske promene, EU ne želi da zavisi od onih zemalja koje mogu da koriste energiju i kritične sirovine u svrhu političke, ekonomske i bezbednosne prinude. Litijum je strateška prilika za Srbiju jer predstavlja globalni lanac snabdevanja koji je politički, vojno, ekonomski, ekološki i geografski bezbedan. Od izbora partnera zavisi i primena tehnoloških i ekoloških standarda. Pristup tržištu EU direktno je vezan za visok nivo usklađenosti sa standardima zaštite životne sredine. Obradović je istakao da Evropski savez za baterije (EBA) obavezuje proizvođače da poštuju visoke standarde prilikom proizvodnje baterija, što suštinski znači da nije isto da li je kompanija zapadna ili kineska. U slučaju kineske kompanije, neće biti spoljnog pritiska da se ispoštuju standardi koje zahteva EU.