Predavanje o evropskoj bezbednosti na kongresu studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Zlatibor

news

Na poziv kongresa studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Darko Obradović je održao predavanje na temu evropske bezbednosti.

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim činiocima bezbednosti Evrope kao i sa bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama po nacionalnu bezbednost.

Institucionalno širenje međunarodnih organizacija ne može se smatrati kao opravdani razlog za agresivni rat na Ukrajinu.

Slušaoci su imali priliku da se bolje upoznaju sa fenomenom "širenja" NATO-a na Istok, kao i ulozi ove organizacije u Evropi.