Istraživanje stavova građana Republike Srbije o uticaju aktuelnih globalnih dešavanja

Medjunarodniodnosi

Istraživanje stavova građana Republike Srbije o uticaju aktuelnih globalnih dešavanja. 

Centar za stratešku analizu sproveo je svoje prvo istraživanje stavova građana o aktuelnim globalnim dešavanjima u svetlu Ukrajinske krize. Istraživanje je započeto 23. februara 2022. do 18. aprila 2022. godine. Reprezentativan uzorak je obuhvatio 1,236 ispitanika metodom slučajnog uzroka na teritoriji Republike Srbije.

Teme istraživanja su bili stavovi građana Srbije prema spoljnopolitičkim partnerima Srbije i krizi u Ukrajini[1]. Istraživanje je sprovođeno u periodu veoma intenzivnog medijskog izveštavanja po pitanju globalnih odnosa, u svetlu ruske agresije koja je izdašno pokrivana od strane svih mainstream medija u Srbiji.

Istraživanje je bilo rodno neutralno zasnovano bez podele na polove. Anketa je obuhvatila punoletne građane Republike Srbije, po starosnim grupama od 18-29 godine – 19.9% , od 30-49 godina –  42,7% , više od 50 godina – 37,4%. Prema stepenu obrazovanja visoko obrazovani čine 69,9%, srednje obrazovanje imaju – 37,4% i ispitanici koji imaju osnovno obrazovanje učestvuju sa 1,9%.  Dominatno učešće u istraživanju zauzima visoko obrazovana populacija, što možemo dovesti u vezu sa spremnošću, motivacijom i otvorenošću za iznošenjem stavova. Na osnovu procentne zastupljenosti vidi se visoka zainteresovanost za aktuelna spoljnopolitička pitanja kod visoko obrazovane populacije.

Istraživanje u celosti se nalazi na ovom linku.[1] Istraživanje je započeto u oči ruske agresije na Ukraijinu i trajalo je prvih 53 dana rata 

Autor: Darko Obradović

29.04.2022.