Zašto Rusija nije peta ekonomija sveta?

Geopolitika

 

Ovih dana je ponovo aktuelizovana obmana o tome da je Rusija peta ekonomija sveta, a prva ekonomija Evrope. Reč je o obmanjujućoj interpretaciji kojom se nastoji prikazati Rusija kao uspešna ekonomska priča, uprkos ratu i sankcijama, dok su svi drugi u ekonomskim problemima, a naročito oni koji vojno pomažu Ukrajinu.

 Situacija je upravo suprotna. Rusija nije bogatija od početka agresije na Ukrajinu 24.2.2022. godine već je u konstantnom padu. Kako bi se razjasnila obamana da je ruska ekonomija pretekla Nemačku treba krenuti redom. Za početak šta su ekonomski indikatori koji se uzimaju u obzir. Ekonomski indikatori obuhvataju mere makroekonomskih performansi (bruto domaći proizvod [BDP], potrošnja, investicije i međunarodna trgovina) i stabilnost (budžeti centralne vlade, cene, ponuda novca i platni bilans) prema Svetskoj banci[1].

Lažne teze:

·         Zaharova: Rusija peta ekonomija sveta, a šta je sa Nemačkom[2]

·         Putin: Rusija među pet najvećih ekonomija, rast BDP-a 4,9 odsto[3]

·         Како је Русија претекла Немачку и постала прва економија Европе[4]

Činjenice:

Udarne tvrdnje da je Rusija peta ekonomija sveta i da je pretekla Nemačku odnosi se na rangiranje ruskog BDP-a po paritetu kupovne moći (GDP PPP). Što nije najbolja mera za sagledavanje realne međunarodne ekonomske moći već predstavlja unutrašnji indikator. MMF smatra da BDP-u u smislu pariteta kupovne moći (PPP) nije najprikladnija mera za poređenje relativne veličine zemalja sa globalnom ekonomijom, jer na nivo cena PPP utiču usluge kojima se ne trguje, koje su relevantnije na domaćem nego na globalnom nivou.

Obim ruske ekonomije nije ni u prvih deset svetskih ekonomija. Ruski BDP iznosi 2.06 triliona dolara, dok je američki BDP 28,78 triliona dolara, a nemački BDP iznosi 4,59 triliona dolara (zauzima mesto treće ekonomije sveta). Iz svega proizilazi da rusko rangiranje po paritetu kupovne moći ne odražava realnu snagu ruske ekonomije u odnosu na Nemačku. Dakle Rusija nije prva ekonomija Evrope već Nemačka. Zato su tvrdnje da je Rusija peta ekonomija sveta a prva Evrope zapravo lažne i obmanjujuće iznošenjem pogrešnih zaključaka.

Zašto paritet kupovne moći nije realan pokazatelj snage ekonomije i standarda građana? Zamislite da imate 300 dolara i odete bilo gde na  svetu. U zemljama trećeg sveta to će biti mnogo ali ako dođete u Evropu to će biti malo. Zato se apsolutna ekonomska moć države i njene mogućnosti ne mogu realno sagledati kroz paritet kupovne moći jer se to odnosi isključivo na lokalno nacionalno tržište.

U tabeli Međunarodnog monetarnog fonda je prikazano rangiranje svetskih ekonomija:

 

Izvor: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

 

 

 

 

 

Lažna teza:

Meren[1] https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/economy.html#:~:text=Economic%20indicators%20include%20measures%20of,and%20the%20balance%20of%20payments).

[2] https://www.politika.rs/sr/clanak/611291/Zaharova-Rusija-peta-ekonomija-sveta-a-sta-je-sa-Nemackom

[3] https://www.politika.rs/sr/clanak/567447/Putin-Rusija-medu-pet-najvecih-ekonomija-rast-BDP-a-4-9-odsto

[4] https://www.politika.rs/scc/clanak/593885/Kako-je-Rusija-pretekla-Nemacku-i-postala-prva-ekonomija-Evrope

Autor: Darko Obradović

11.05.2024.