Uloga dronova u lokalnim i sukobima niskog intenziteta

Bezbednost

Ruska agresija na Ukrajinu je odavno ušla u drugu godinu stradanja. Upotreba dronova u ovom ratu pokazala nam je sve prednosti velikih skupih dronova kao što je turski  Bajraktar kao i nešto manjih Kineske i Iranske proizvodnje koji se najčešće koriste kao rojevi samoubice i na koje se oslanjaju obe strane u sukobu prilikom napada na objekte kritične infrastrukture.

I dok su ovi dronovi koliko toliko pod kontrolom tzv. end jusera  odnosno krajnjeg kupca, na tržištu vrednom 45 milijardi dolara postoji na stotine proizvođača malih, kućnih dronova koje obilato koriste brojne terorističke organizacije. Afrički kontinent je od sloma tzv. Islamske države ( ISIL-ISIS), postao pravi rasadnik istih. I to kako po broju organizacija tako i po broju boraca ali i površini teritorije koje kontrolišu u većem broju država.
Sve ove terorističke organizacije koje su usvojile ideologije Al Kaide ili ISIS pomno prate upotrebu dronova u ratu u Ukrajini, i tako nadograđuju znanje iz ove oblasti koje su im preneli instruktori ovih nekada moćnih grupa.
Analizirajući podatke iz otvorenih izvora možemo uočiti nekoliko načina upotrebe dronova od strane terorističkih grupa u Africi, koji ukoliko se pravilno poređaju predstavljaju svojevrsnu evoluciju upotrebe dronova od strane terorista.
1. Upotreba dronova u ne borbene svrhe. U ovoj fazi koriste se na početku jeftiniji dronovi, jednostavni za nabavku i upotrebu. Ovakvim dronovima kupljenim preko interneta teško se ulazi u trag, njihov gubitak ne nanosi štetu teroristima a sa druge strane, oni su dobri za svojevrstan trening ali i ispitivanje reagovanja napadnute strane. Koriste se za izviđanje, kontrolu prostora ali i snimanje promotivnih video materijala koji imaju posebnu težinu ukoliko sadrže i snimke napravljene iz drona. Na taj način kod budućih pripadnika gradi se imidž, predstava da su tehnološki napredna organizacija i sl.
2. Faza je korišćenje dronova za nadgledanje i koordinaciju samog napada na neku vojnu bazu što Al Šabab uspešno praktikuje od 2020 godine kada je otkriveno da su u ovu svrhu koristili dronove prilikom napada  na jednu Američku vojnu bazu u Keniji. Nakon toga zabeleženo je više ovakvih upotreba dronova od različitih grupa u Africi. Već tokom 2022 godine ova faza upotrebe dronova u Africi je postala masovno korišćena tako da su bezbednosne snage različitih država imale više sukoba sa pravim rojevima.
3. Ofanzivna faza sa dronovima kao ubojitim oružjem. ISIS je pre svog uništenja na prostoru Sirije i Iraka nekoliko puta koristio za napad dronove sa 4 elise za bacanje eksploziva sa visine na snage Al Asada ali i saveznike. Od tada do danas dronovi su se drastično promenili. Na sreću terorista na bolje. Više ih ima na tržištu, jeftiniji su, nose više tereta, veći im je domet i maksimalna visina uz kamere unapređene nekoliko puta. Islamska država zapadne Afrike ISWAP po poslednjim obaveštajnim podacima već je nabavila dronove poslednje generacije i radi na njihovom prilagođavanju u borbene svrhe. Zaplenjena je dokumentacija terorističkih organizacija iz drugih regiona o njihovom iskustvu o prepravkama i ofanzivnoj upotrebi dronova. Dakle, teroristi sarađuju, razmenjuju iskustva i informacije. Veliki broj dolazi od Jemenskih Huta koji su se napadom dronivima na objekte kritične infrastrukture u Emiratima i Saudijskoj Arabiji proslavili na neki način.
Odakle teroristima dronovi ?
Kupuju ih legalno preko interneta, one malo ređe i složenije nabavljaju od krijumčara oružja koji Afriku vide kao rudnik zlata, ali ih i kradu iz slabo obezbeđenih državnih magacina ili ih stiču kao ratni plen prilikom osvajanja vladinih baza.
Zašto ne nabavljaju velike dronove tipa Bajraktar?
Preskupi su im, teže se dosta nabavljaju ,zahtevaju profesionalno obučene ,,pilote", poletno sletnu stazu, komplikovani su im za transport u slučaju napada vladinih snaga itd. Ali možda i najvažnije, njihovom upotrebom skrenuli bi preveliku pažnju na sebe i tako postali meta ozbiljne vojne intervencije zapadnih sila što bi rezultiralo njihovim uništenjem kao u slučaju Al Kaide nakon napada na SAD. Ova faza je za sada isključena, sve dok apetiti nekog novog terorističkog lidera ne porastu do nivoa Bin Ladena ili Al Bagdadija.
Zaključak. Terorizam je nažalost živa pojava. Od prvog pravog terorističkog napada ruskih anarhista oličenih u organizaciji Narodna Volja kada su ubili Cara Romanova u Petrogradu preko napada na Kule bliznakinje do danas , menjao je oblike, pripadnike i oružja. Ali nikada u padajućem smeru. Uvek sa ciljem da se sa što manje ulaganja nanese što veća šteta,više žrtava i ono najvažnije što veći strah. Upravo dronovi donose sve navedeno sa sobom. Jeftini, laki za upotrebu, napadaju gotovo bešumno, odozgo sa neba , neočekivano, i nose sa sobom kilograme eksploziva ostavljajući užas i strah. Zbog svega toga, strahovito je važno obratiti pažnju na prve naznake upotrebe dronova od strane bilo koje terorističke grupe, jer gore navedeni stepeni evolucije postaju sve kraći i brži tako da nas od promotivnog video snimka do napada deli sve manje vremena.

Autor: Ilija Životić

02.05.2023.